CHROM-INTELLIGENCE
Dr Jos Curvers
consultant for chromatographers
                                                            NL   UK

Welkom:


Het is ons doel U, of uw bedrijf, te helpen de chemisch analytische, gas chromatografische mogelijkheden te optimaliseren.

CHROM-INTELLIGENCE is een advies bureau dat u helpt bij het ontwikklen en/of optimaliseren van chemisch, analytische vraagstukken. Met een meer dan 30 jaar onderzoeks ervaring met gas chromatografie kan ik u een brede ondersteuning bieden op zowel analytisch, applicatief als instrumenteel vlak.

Van (petro) chemie tot de chemicalien productie (zowel process als product controle) en van milieu (lucht en water) tot voedsel analyses; CHROM-INTELLIGENCE kan adviseren.

Tot slot is CHROM-INTELLIGENCE expert in nagenoeg alle aspecten van micro GC instrumenten en applicaties.


info@chromintelligence.nl.2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl